Enter your keyword

WelkomANBI

ANBI gegevens

Voorwaarden voor ANBI status, overeenkomstig art 5b AWR en 1a t/m 1e Uitv.regeling AWR 1994, meer specifiek art 1a, lid 3 letter j en lid 7.

Formele naam: Stichting De Wens foundation
Publieksnaam: De Wens foundation
RSIN: 857720545
KvK: 69077207
Postadres: Plaza 6
4782 SK Moerdijk
IBAN: NL85RABO0321181433
Telefoonnummer: 088-7307999
E-mail: info@dewensfoundation.nl
Website: www.dewensfoundation.nl

HOOFDLIJNEN ACTUEEL BELEIDSPLAN

1 Missie/visie

De Wens foundation ziet het als een opdracht om iedereen, die er financieel niet toe in staat is, een geluksmoment te geven. Een moment dat afleidt van de omstandigheden waarin iemand zich op dat moment bevindt. Dit is althans de wens van de bestuurders van de Wens foundation. De Wens foundation wil in een diverse samenleving kansen bieden voor de doelgroep die aan de zijlijn staat. Kansen die voor een gedeelte vanuit de samenleving vanzelfsprekend zijn, alleen voor de doelgroep van de Wens foundation niet. Het doel hierin is om met een bijdrage in de financiële middelen of binnen de netwerken van de bestaande bestuurders, te zorgen voor een onbetaalbaar moment.

2 Doelstelling

Het realiseren van een persoonlijke wens van een individu, die hier zelf omwille kapitale draagkracht als gevolg van een minimuminkomen en/of het ontbreken van persoonlijke contacten binnen het eigen netwerk, niet toe in staat is of opgroeit in een huishouden waar een laag inkomen is en de materiële en immateriële middelen of contacten ontbreken om de wens tot stand te kunnen brengen.

3 Strategie

De Wens foundation is niet van plan om het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Bekendheid en het vinden van de doelgroep zal over reeds bestaande wegen gaan lopen. In onze samenleving zijn er verschillende partijen actief om de minima te ondersteunen. Hierin wil de Wens foundation aanvullend zijn. In relatie met de huidige contacten binnen het sociale domein, zullen er afspraken worden gemaakt waarin de doelgroep bekend gemaakt zal worden met de Wens foundation. Het is de bedoeling dat hierin de automatisering een oplossing gaat bieden voor het aanvragen van een wens.
Vanuit middelen van het bedrijfsleven en donateurs, die geworven worden, zullen de wensen waaraan kosten verbonden zijn bekostigd worden. Wensen waaraan geen kosten verbonden zijn, zullen in het minnelijke geregeld worden. Hierin zal een beroep gedaan worden vanuit bestaande contacten binnen het huidige netwerk van het bestuur van de Wens foundation.