Enter your keyword

WelkomANBI

ANBI-logo

ANBI goedgekeurd

De Wens foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat de foundation zich volledig inzet voor het algemeen belang van deze foundation en geen winstoogmerk heeft.
Een donateur kan de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

ANBI gegevens

Bekijk hier ons actueel beleidsplan op hoofdlijnen: ANBI gegevens.

Jaarverslagen